Pia Anliot

BOKNiNGSViLLKOR


Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från dag då du fått din orderbekräftelse. när du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten att gälla. om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala hela den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt på hej@piapia.se.


Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.


Återtagande av köp efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Då kommer en avbokningsavgift att dras på 500kr om du sedan väljer att avboka. senast datum att avboka för att erhålla resterande kursavgift är 14dagar före kursstart. Du kan självklart byta din kurs kostnadsfritt mot ett annat tillfälle i mån av plats. Ju tidigare du ombokar desto större är chansen såklart att du får den plats du önskar byta till. Bytet behöver dock ske minst 7 dagar före kursstart.


Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.


Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.


Ej fullsatt kurs/inställd kurs
Pia förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.

Vid inställd kurs återbetalas hela beloppet.


Har du frågor kontakta Pia Anliot

E-post: hej@piapia.se Sms: 070-32 33 193 Orgnr: 810329-7589