KERAMIKKURSER DREJKURSER

RIKTLINJER COVID-19

Max 8 personer/grupp.

Deltagare stannar hemma vid symtom.

Vi använder pappersservetter och handsprit.

Vi håller avstånd och visar hänsyn.

     Bra att veta inför kurs


  • Ha sköna skor och kläder som tål lerstänk.

  • Ha uppsatt hår om det är långt.


  • Det är svårt att dreja med långa naglar.


  • Förkläden finns här.


Varför tar det 4-6 veckor innan du kan hämta din keramik?

Sakerna som du gör i lera måste vara helt torra innan de kan brännas 1a gången.

De står och torkar i 3-7 dagar beroende på tjocklek. Om det fortfarande finns fukt/vatten i leran då den bränns förångas det och expanderar 1000 ggr sin storlek och då går sakerna sönder.

Efter den första bränningen som heter skröjbränning, ska keramiken doppas i glasyr och brännas ytterligare en gång i högre temperatur. Flera kurser pågår paralellt och det är kö till ugnen.

Terminskurs, helg- och 3dagarskurs drejning -

Deltagare glaserar sina alster själva. I vissa fall kan jag glasera keramiken för deltagare som gått helg- och 3dagarskurs. Jag tillhandahåller emballage.


Prova på, vuxen+barn, dagskurs drejning

och grupper -

Jag glaserar dina alster i en vacker blank transparent glasyr. När keramiken är färdig återkopplar jag till dig och meddelar när du kan komma förbi verkstan och hämta sakerna. Jag tillhandahåller emballage.